ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มจร

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ แด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๕๐๐ รูป

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร-น้ำปานะด้วยตนเอง หรือ ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ”ทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มจร” เลขที่บัญชี ๔๑๗-๒-๕๐๘๗๓-๓

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหาทานบารมีได้ที่
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร โทร. ๐๘-๙๘๐๘-๔๗๖๕
นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง โทร. ๐๘-๔๕๖๘-๐๗๙๖