นิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ รับบิณฑบาต​ภัตตาหาร​เพล โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้นปีที่ ๑-๔

วันที่​ ๑๕​ ธันวาคม​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๐.๓๐​ น. พระครู​พิบูล​กิจจา​รักษ์​ ประธานพระวิปัสสนาจารย์​ นำนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ รับบิณฑบาต​ภัตตาหาร​เพล โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้นปีที่ ๑-๔ ประจำปี​ ๒๕​๖​๒​ ระหว่าง​วันที่​ ๑๓-๒๔​ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๒​ ณ​ สวน​เวฬุวัน​ (สวน​ไผ่)​ พุทธมณฑล​ อ.พุทธมณฑล​ จ.นครปฐม

โดยมีรายนามเจ้าภาพ​ ดังต่อไปนี้
๑.​ คุณพีรนุช​ เกียรติสมมารถ
๒.​ คุณปวริศวร์​ วุ้นเหลี่ยม- คุณบุญญรัตน์​ ม่วงเนย
๓.​ พระมหาเสาร์​แก้ว​ เจริญ​สุข​ พร้อม​อุบาสก​อุบาสิกา​ วัด​สมร​โกฏิ
๔.​ คุณไพโรจน์-คุณประทิน​ เกิดกิจ
๕.​ คุณบวรภัค​ ชยุตดิษย์กุล-คุณเนาวรัตน์​ กีรติเกษมสุข​ และครอบครัว
๖.​ คุณยายทอง​เจือ​ พรพาณิชย์​ พร้อมครอบครัว
๗.​ คุณเกรียงไกร​ พิชิตพรรณ​ และ​ครอบครัว
๘.​ รศ.ดร.​โก​นิ​ฏ​ฐ​์​ ศรี​ทอง
๙.​ คุณ​เกียรติ​อนันต์​ เตชินรันดร-คุณฐาน​ิดา​ เรือนงาม​ และ​ครอบครัว​
๑๐.​ คุณวรรัตน์​ จันทร์​สิงห์​ทอง
๑๑.​ คุณทิปารี สังสีเหลือบ​ และ​เพื่อน
๑๒.​ คุณวัชรา​ จันทร์​สิงห์​ทอง
๑๓.​ คุณ​สมพร คำเหลา
๑๔.​ คุณ​นิญารัตน์​ พันธ์มณีวรากร​ และ​ครอบครัว
๑๕.​ พระ​มหา​สุ​เทพ​ สุปณ​ฺ​ฑิโต, ผศ.
๑๖.​ คุณณัฐภัสสร​ ศรีวงศ์หิรัญ
๑๗. คุณพิชาวีร์ ศรีวงศ์หิรัญ
๑๘. คุณน้ำทิพย์ – คุณศิริพล แช่มงาม
๑๙. คุณวิไลพร วิเศษสมัค
๒๐. คุณศันศนีย์ ผลดีเยี่ยม
๒๑. คุณนัทธ์มนต์ นนท์นิมิตร
๒๒. คุณอัญชิญา วีระจิตต์
๒๓. คุณณัฏฐนันท์ กากะทุม
๒๔. พระมหาเสาร์แก้ว เจริญสุข พร้อมอุบาสกอุบาสิกาวัดสมรโกฏิ
๒๕. คุณถาวร คุณเกรียงไกร คุณณภัทร พิชิตบรรณ
๒๖. คุณจิตรา สังสีเหลือบ
๒๗.คุณอนุชา เรืองกุล
๒๘.คุณครองหทัย มุขพรหม
๒๙. คุณศิริกัลญา พรหมมงคล
๓๐. คุณเขมจิรา ธีระพันธธิพงศ์ และคุณเดชาวัต รอดสมหวัง และเพื่อน
๓๑. คุณนวพรรณ ภิรมณ์กิจ และครอบครัว
๓๒. พ.ต.ต.วีรภัทร ภู่สุภานุสรณ์, คุณณัฐสิริธ์ ภู่สุภานุสรณ์, คุณวิรากานต์ เสณีตันติกุล, คุณรัชฎา ยศวัฒนะ และ พ.ต.ต.ชร พรประกฤต
๓๓. คุณพิเชษฐ์ คุณเพ็ญประภา เลิศสำราญ, คุณวสันต์ หวังไมตรี, คุณวัลลาภรณ์ ภูมิถาวร, คุณศศิธร เทียมถนอม และคุณนิสา สุยสัมพันธ์
๓๔. ร้านไข่ต้มอ่างทอง
๓๕. คุณสมพร คำเทลา

 

 

 

 

ภาพ​: นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว: เรวดี​ จรรยา