ขอเชิญร่วมโครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ปีที่ ๘

ขอเชิญร่วมโครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ปีที่ ๘
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดดอกกราย สู่อ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
————————–——–
ลิงค์กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 2563 https://docs.google.com/forms/d/1uMh5IgMaiKDZsHJpmz3ZDb1OEkrHRqjIYMyNO9tXfWs/edit