คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ รับรางวัล​ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า​ “ระดับดี”

คณะสังคม​ศาสตร์​ ขอแสดงความยินดี​กับ
๑.​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ หัวหน้า​ภาควิชา​เ​ศร​ษ​ฐ​ศาสตร์
๒.​ พระปลัด​ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์
๓.​ พระคมสัน​ ฐิตเมธโส, ผศ.​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์
๔.​ ผศ.ดร.เดช​ ชู​จัน​อัด​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์
เนื่องในโอกาส​ที่ได้รับรางวัล​ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า​ “ระดับดี” จากผลงานวิจัยเรื่อง​ “พุทธเศรษฐศาสตร์​ในทัศนะ​ของปราชญ์​ในประเทศ​ไทย​และต่างประเทศ” ในการประชุม​วิชาการระดับ​ชาติ​ ครั้ง​ที่​ ๓​ พุทธโฆส : สัตถุสาสน์วิวัฒน์​ในศตวรรษ​ที่​ ๒๑​ ซึ่ง​จัดขึ้น​ ณ​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ วิทยาเขต​บาฬีศึก​ษาพุทธโฆส​ นครปฐม