ประชุมบุคลากร ภาควิชาสังคมวิทยา​ฯ คณะสังคมศาสตร์ มจร

วันที่​ ๒๓​ มกราคม​ ๒๕๖๓​ ภาควิชาสังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ได้มีการประชุมผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และเจ้าหน้าที่​ ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ ครั้งที่​ ๑/๒๕๖๓​ ณ​ ห้องประชุม​คณะสังคมศาสตร์​ ชั้น ​G อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบลลำไทร​ อำเภอวังน้อย​ จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา​ โดยมีรองศาสตราจารย์​ ดร.​สุรพล​ สุยะพรหม​ รองอธิการบดี​ฝ่ายกิจการทั่วไป​ และรอง​ศาสตราจารย์​ ดร.​โกนิฏฐ์​ ศรีทอง​ ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการ​ เมตตาให้ข้อเสนอแนะ​ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน​ความคิดเห็นในคราวประชุมครั้งนี้ด้วย

  

 

 

 

ภาพ/ข่าว : FB ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.