ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

วันที่​ ๓๑​ มกราคม​ ๒๕๖๓​ เวลา​ ๑๘.๐๐​ น. พระครู​วินัยธรเอก​ ชินวํโส, ดร. ประธาน​หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ พร้อมด้วยคณาจารย์​ และเจ้าหน้าที่​ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ​ วัดต้นสน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

 

 

ภาพ​/ข่าว​ : พระครู​วินัยธรเอก​ ชินวํโส, ดร.