ผู้บริหารคณะสังคมฯ ร่วมประชุม​คณะอำนวยการ​ข้อสอบ​กลาง

วันที่​ ๒๘​ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๑๓.๓๐​ น. รศ.ดร.โก​นิ​ฏ​ฐ​์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ และ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ เข้าร่วม​ประชุม​คณะอำนวยการ​ข้อสอบ​กลาง​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ครั้ง​ที่​ ๑​/๒๕๖๓​ ณ​ ห้องประชุม​พระมงคลสิทธาจารย์​ (รวย​ ปาสาธิโก)​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา