มจร แต่งตั้ง​ผู้​ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์​พัฒน์​ จิตตานุรักษ์​

มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ ดร.พงศ์​พัฒน์​ จิตตานุรักษ์​ อายุ​ ๕๒​ ปี​ วุฒิ​การศึกษา​ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(จีนในระบบเศรษฐกิจ​โลก)​, รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน), พธ.ด.(รัฐประศาสน​ศา​ส​ตร​์)​ ตำแหน่ง​อาจารย์​ เลขที่​ ๐๕๒๑๐๑๙​ สังกัด​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรง​ตำแหน่ง​ ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์​ ในสาขาวิชา​รัฐประ​ศ​า​สน​ศาสตร์

ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ ๓๑​ ตุลาคม​ ๒๕๖๑​ เป็นต้นไป