มจร แต่งตั้ง​ผู้​ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา​ รักษาเมือง

มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ ดร.สุริยา​ รักษาเมือง​ อายุ​ ๓๙ ปี​ วุฒิ​การศึกษา​ ป.ธ.๙,​ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์​), พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์​)​, รป.ด.(รัฐประศาสน​ศา​ส​ตร​์)​ ตำแหน่ง​อาจารย์​ เลขที่​ ๐๕๒๑๐๑๘ สังกัด​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรง​ตำแหน่ง​ ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์​ ในสาขาวิชา​รัฐประ​ศ​า​สน​ศาสตร์

ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ ๓๑​ ตุลาคม​ ๒๕๖๑​ เป็นต้นไป