มจร แต่งตั้ง​ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์ ดร.เดช​า​ กัปโก

มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ ดร.เดช​า​ กัปโก อายุ​ ๔๙ ปี​ ​วุฒิ​การศึกษา​ ศน.บ. (สังคม​วิทยา​), M.A.(Sociology), Ph.D.(Sociology ​) ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรง​ตำแหน่ง​ ผู้​ช่วยศาสตราจารย์​ ในสาขาวิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​

ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ ๓๑​ ตุลาคม​ พ.ศ.๒๕๖๑​ เป็นต้นไป