ผู้บริหาร​คณะ​สังคม​ฯ​ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์​ มจร​ จันทบุรี​

วันที่​ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓​ เวลา​ ๐๙.๓๐​ น. รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ และ​ รศ.ดร.เติม​ศักดิ์​ ทอง​อิน​ทร์​ ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​รัฐศาสตร์​เข้า​ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ จังหวัด​จันทบุรี​ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ​ ห้องประชุม​อุมา​ วิเชียร​ฉาย พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ตำบล​บางกะจะ​ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี