ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมบันทึกเทป พิธีกล่าว อาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

วันที่​ ๑๔​ กรกฎาคม​ ๒๕​๖​๓​ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำ​โดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ ร่วมบันทึกเทป พิธีกล่าว อาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี​ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่​หัว​ รัชกาล​ที่​ ๑๐​ ในวันที่​ ๒๘​ กรกฎาคม​ ๒๕๖๓