นิสิตเศรษฐศาสตร์​ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย​

วันที่​ ๒๘​ สิงหาคม​ ๒๕๖๓​ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจำ​ภาควิชาเศรษฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำนิสิตชั้นปีที่ ๓ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย​ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง​ใน​รายวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร