ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมฯ ร่วมงานวันครบรอบสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์​ อาทิ​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ รศ.ดร.
โ​กนิ​ฏ​ฐ​์​ ศรี​ทอง
​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ และ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ร่วมงานวันครบรอบสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี พระธรรม​ปัญญา​บดี​ นายก​สภา​มหา​วิทยาลัย​ เป็นประธาน ณ​ อาคาร​ มวก​ ๔​๘​ พรรษา​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
ภาพ : นาควโร​ รัตน​ภูมิ​
ข่าว : เรวดี จรรยา