ศาลอาญาแต่งตั้งอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ “เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญา”

วันที่ ๑๘ กันยายน​ ๒๕๖๓ ศาลอาญาแต่งตั้ง รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศร​เดช อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ “เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญา
โดยศาลอาญา ได้มอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่า นายธัชชนันท์ อิศรเดช​ ได้ผ่านการอบรมในโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญา ประจำปี ๒๕๖๓”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
(นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา