ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์​ ซึ่งจัดโดย​ หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​
ภายในโครงการ​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ ได้ชี้แจงและให้แนวทางในการทำแผนพัฒนาบุคลากร​ IDP
จากนั้น​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ นำเสนอ​รูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร​ IDP
ทั้งนี้​ มีบุคลากร​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ เข้าร่วม​โครงการ​โดยพร้อมเพรียง​กัน​ ณ ห้อง B๕๐๘-B๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม​ โซน​ B​ คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
ภาพ​ : หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา