บุคลากรคณะสังคมฯ ถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี อธิการบดี มจร

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ​ ห้องอธิการบดี ๒๐๑ สำนักงาน​อธิการบดี​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา