ผู้บริหาร​คณะสังคม​ฯ​ ร่วมประชุม​คณะกรรมการ​ปรับปรุง​หมวดวิชาศึกษา​ทั่วไปและวิชากลุ่ม​พระ​พุทธศาสนา​ มจร

เมื่อวันที่​ ๒๘ กันยายน​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๐๙.๓๐ น.​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา​ เข้าร่วม​ประชุม​คณะกรรมการ​ปรับปรุง​หมวดวิชาศึกษา​ทั่วไปและวิชากลุ่ม​พระ​พุทธศาสนา​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๓​ ณ​ ห้องประชุม​ ๔​๐​๑​ อาคาร​สำนักงาน​อธิการบดี​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา