หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขา​วิชา​การพัฒนา​สังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ วันนี้ – พ.ค. นี้ เท่านั้น

หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขา​วิชา​การพัฒนา​สังคม​ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกท่านเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโท​ และปริญญาเอก​ ในปีการศึกษา​ ๒๕๖๔
เปิดรับสมัครแล้ว​ วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภา​คม ๖๔
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง​ในการพัฒนาสังคมไปด้วยกัน