ภาควิชา​นิติศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่​ ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๔​ ตั้งแต่​วันนี้​เป็นต้นไป

ภาควิชา​นิติศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต​ ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๔​ ตั้งแต่​วันนี้​เป็นต้นไป
ระดับปริญญา​โท
– หลักสูตร​นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา​ตรี
– หลักสูตร​นิติศาสตร​บัณฑิต

**สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
สมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่ : ภาค​วิชา​นิติ​ศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๙๔-๕๓๕​๖๒๙๖,​ ๐๘๒-๕๕๑๕๙๙๑