คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์​ – เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.​ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์​ – เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน นำโดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ​/ข่าว​ : นเร​ศ​ ฤทธิ​เดช