บุคลากรคณะสังคมฯ ร่วม “กิจกรรมจิตอาสา” ในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

วันพุธที่​ ๑๓ เดือนตุลาคม​ พ.ศ.๒๕​๖​๔​ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ นำโดย ​พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ และ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสา” เคลื่อนย้ายพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา จากชั้นใต้ดินอาคารเรียนรวมไปยังอาคารพระพรหมบัณฑิต (IBSC) ชั้น ๒ โดยมี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ​กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)
          

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา