ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมฯ ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิตผู้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา