นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑

นิสิตบรรพชิต คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๒๘๖ รูป ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ซึ่งในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ครั้งนี้ มีตารางการปฏิบัติประจำวันที่นิสิต จะต้องปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
– ภาคเช้า เวลา ๐๔.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทำวัตรเช้า /ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน/รับบิณฑบาต/ฉันภัตตาหารเช้า/ปฏิบัติปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน/รับบิณฑบาต/ฉันภัตตาหารเพล
– ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เข้าพบพระวิปัสสนาจารย์ ส่งและสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน
– ภาคเย็น เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. ทำวัตรเย็น/ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน/ เข้าพบพระวิปัสสนาจารย์ ส่งและสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเดินทางไปร่วมทำบุญกับพระนิสิตทั้งการถวายภัตตาหารและน้ำปานะได้ที่สถานที่ดังกล่าวค่ะ

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา