ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระวิปัสสนาจารย์ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เดินจงกรมเจริญสติรอบมหาจุฬาอาศรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระวิปัสสนาจารย์ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานดำเนินงานโครงการฯ และพระครูศรีนิคมพิทักษ์ ประธานพระวิปัสสนาจารย์ เดินจงกรมเจริญสติรอบมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

ภาพ : อ.เดชอุดม แสงบุญ
ข่าว : เรวดี จรรยา