อธิการบดี มจร นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รับบิณฑบาตภัตตาหารเพล โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานดำเนินงานโครงการฯ รับบิณฑบาตภัตตาหารเพล โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายภัตตาหารเพล

 

 

ภาพ : ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด / นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา