พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

——————————————————————

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๑๕ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พระสมาจารพิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธิปิด พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานดำเนินงานโครงการฯ พระครูศรีนิคมพิทักษ์ ประธานพระวิปัสสนาจารย์ และพระมหาเสาร์แก้ว สุภวโร ตัวแทนนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ร่วมถวายสักการะ

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา