คณาจารย์คณะสังคมฯ ได้รับแต่งตั้งเป็น​ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา​ ด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ

คณะสังคม​ศาสตร์​ ขอ​ถวายมุทิตา​สักการะ​ พระสุธี​วี​ร​บัณฑิต, รศ.ดร.​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​ส่งเสริม​พระ​พุทธศาสนา​และ​บริการ​สังคม​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เนื่องใน​โอกาส​ได้รับแต่งตั้งเป็น​ ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา​ ด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ

 

.