คณะสังคม​ฯ​ ประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการประชุมและกลั่นกรองข้อมูล​ คณะกรรมการ​ประจำ​คณะสังคม​ศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา​ ๑๓.๐๐ น.​ พระอุดม​สิทธิ​นายก, ผ​ศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่ายบริหาร​ เป็น​ประธาน​ประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการประชุมและกลั่นกรองข้อมูล​ คณะกรรมการ​ประจำ​คณะสังคม​ศาสตร์​ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕​ โดยมีคณะกรรมการ​ และผู้เข้าร่วมชี้แจง​ เข้าร่วม​ประชุม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ อาทิ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พระ​ปลัด​วี​ระ​ศักดิ์​ ธี​รง​ฺ​กุโร, ดร.​ เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ และอาจารย์​ Cartier Replica Watches ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ ผ่านระบบออนไลน์​โดย​ใช้​โปรแกรม​ zoom
.