คณะ​สังคม​ฯ ​ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะ

เมื่อวันที่​ ๖ เมษายน​ ๒๕​๖​๕​ เวลา​ ๑๓.๐๐ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์​ โดยมี​ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ​เข้าร่วม​ประชุม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ณ​ ห้องประชุม​คณะสังคม​ศาสตร์​ ชั้น​ G​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ คณะสังคม​ศาสตร์​ Breitling Replica Watches มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา