คำสั่งมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เรื่อง​ แต่งตั้งรอง​ศาสตรา​จารย์​

0
135

มหาวิทยาลัยมหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.เติม​ศักดิ์​ ทอง​อิน​ทร์​ อายุ ๕๕ ปี​ วุฒิการศึกษา​ พธ.บ.(การสอนสังคม), M.A. (Politics), Ph.D. (Political Science) ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรงตำแหน่ง​ รอง​ศาสตรา​จารย์​ ใน​สาขาวิชา​รัฐศาสตร์​ ตั้งแต่วันที่ ๑๓​ ตุลาคม​ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป