รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประชุมหัวหน้าห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการต่างๆ

            วันพุธ​ที่​ ๖​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒​ พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย​วิชาการ​ และ​พระวีระ​ศักดิ์​ ธีรงฺกุโร​ รักษาการ​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นัดประชุมหัวหน้าห้อง​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “อภิปรายและเสวนาเชิงวิชาการ” และ”กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์​ ชั้น​ G อาคารเรียน​รวม​โซน​ B​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

ภาพ : พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร
ข่าว : เรวดี จรรยา