คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง,รศ.ดร.​ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒​ โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

ภาพ​ : MCU​ TV-Channel​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา