ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์ มจร

วันเสาร์​ที่​ ๒๓​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒​ หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ​ ผู้เข้าร่วม​ประชุม​ อาทิ​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​/ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ฯ, พระอุดมสิทธิ​นายก, ผ​ศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร/ประธานหลักสูตร​พุทธ​ศาสตรดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​, ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ/ประธานหลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตร์​มหาบัณฑิต​, ผศ.ดร.เติม​ศักดิ์​ ทอง​อิน​ทร์​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์, ผศ.ดร.ธิติวุฒิ​ หมั่นมี​ เลขานุการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร​ ณ​ ห้องประชุม​ชลบุรี​ ชั้น​ ๕​ อาคารเรียน​รวม​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

 

ภาพ​ : FB ศูนย์​บัณฑิต​ศึกษา​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร.
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา