นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มจร จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวดอย โครงการนิสิตจิตอาสาทำความดีคืนสู่สังคม CSR MCU

วันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒​ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., พระปลัดระ​พิน​ พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.​ และอาจารย์​ปิยวรรณ​ หอมจันทร์​ นำนิสิตชั้นปีที่​ ๒ คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการนิสิตจิตอาสาทำความดีคืนสู่สังคม CSR MCU ครั้งที่ ๑ ณ หมู่บ้านขุนสอง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โดยโครงการดังกล่าว มีกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมนิสิตสานสัมพันธ์กับพี่น้องชาวดอยฯ พิธีทอดผ้าป่าและกิจกรรมปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวดอย ได้แก่ การแจกสิ่งของเครื่องใช้ และกิจกรรมกลุ่มของนิสิต เช่น การบรรยายธรรม, สันทนาการ และการปลูกผักริมรั้วกินได้

 

 

ภาพ : FB นิสิตจิตอาสาทำความดีคืนสู่สังคม CSR MCU Festival 2019
ข่าว : เรวดี จรรยา