คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

 

ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มจร
ข่าว : เรวดี จรรยา