นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่​ ๘​ ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่​ ๒๔​ -​ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒​ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร.​ และ​อาจารย์​ ดร.ประเสริฐ ธิลาว​ อาจารย์​ประจำ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ รุ่นที่​ ๘​ ศึกษาดูงานการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา และสังคม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น​ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการปรับตัวในศตวรรษที่ ๒๑

วัดปากน้ำญี่ปุ่น เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ อะซะเซ็นโดะได นะกะโนะ ตำบลไดเอ อำเภอคะโตะริ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้น​โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ บำเพ็ญบุญกุศล เผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยและญี่ปุ่น​ มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ ๗ ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ๕ หลัง ประกอบด้วย​ อาคารพระมงคลเทพมุนี อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารสามัคคีรังสฤษฎ์ อาคารพิมทิตยารักษ์ อาคารสัคคโสปาณ โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดดังกล่าวได้เป็นสถานที่สำคัญ ในการพักพิงของชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุด้วยเช่นกัน

 

 

ภาพ​​ : ศูนย์​บัณฑิต​ศึกษา​ คณะสังคมศาสตร์​ มจร.
ข่าว : เรวดี​ จรรยา