บุคลากร​คณะสังคม​ศาสตร์​ ร่วมมุทิตาจิต พระเมธีธรรมจารย์,รศ.ดร. ณ​ วัดพุน้อย จ.ลพบุรี

วันที่​ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำ​โดย​ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป, ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง​ และ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต ร่วมงานมุทิตาจิต พระเมธีธรรมจารย์,รศ.ดร. เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา, ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ​สภามหาวิทยามีมติอนุมัติให้ดำรงค์ตำแหน่งวิชาการ ที่ “รองศาสตราจารย์ (รศ.)” สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดยมีพระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย “เศรษฐีเรือทอง” เป็นเจ้าภาพจัดพิธีแสดงความยินดี ณ​ วัดพุน้อย​ ต.ชอนม่วง​ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ในการนี้ มีพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร​ คณาจารย์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ​ราช​วิทยาลัย​ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก