หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม​ จัดอบรม​การใช้ระบบวารสารออนไลน์​ OJS

เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒​ เวลา​ ๙.๐๐​ น. รศ.ดร. โกนิฏฐ์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ / บรรณาธิการวารสาร มจร​ การพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การใช้ระบบวารสารออนไลน์​ OJS (Open Journal System)” ซึ่งจัดโดย​ หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ระหว่าง​วันที่​ ๗​ -​ ๘​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒​

ในโครงการดังกล่าว​ มีการบรรยายในหัวข้อ​ การทำงานกับเว็บไซต์ของวารสารในระบบ​ OJS, การจัดการ​ User ตัวเอง, การดูแลระบบสมาชิกของวารสารในฐานะ​ Journal​ Manager, ​การ​ Setting วารสาร​ เพื่อนำข้อมูล​วารสารเข้าสู่ระบบ​ และการทำงาน​กับระบบ​ Editorial Process (Online Submission, Review, Copy editing และ​ Production) โดย​ พระปลัด​สมชาย​ ปโยโค  ณ​ ห้อง​ B๑๑๐​ -​ B๑๑๑​ ชั้น​ ๑​ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร​ อำเภอวังน้อย​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ​ : จิราพร​ อรรถารส​ / พระอรุณ
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา