ประชุม​บุคลากร​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​

วันพุธ​ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา​ ๑๖.๐๐​ น.​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ เป็นประธานประชุม​บุคลากร​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ โดยมี​ พระปลัด​วี​ระ​ศักดิ์​ ธ​ี​รง​ฺ​กุโร​ รักษาการ​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ และ​บุคลากร​สำนักงาน​คณบดี​ฯ​ เข้าร่วมประชุม​อย่างพร้อมเพรียง​กัน

โดยในการประชุม​ครั้งนี้​ เป็นการ​ประชุม​เพื่อเตรียมความพร้อม​ในการจัดโครงการ​และการบริหาร​จัดการงบประมาณ​ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อม​เพื่อรับการตรวจประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ระดับ​หลักสูตร​ และระดับคณะ​ ณ​ สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​บี​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร​ อำเภอวังน้อย​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ​ : พระ​ยิ่งใหญ่​ สุ​ป​ญฺโญ
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา​