บุคลากร​คณะสังคม​ศาสตร์​ ต้อนรับผู้แทนคณะสงฆ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

วัน​อาทิตย์​ที่​ ๑๙ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำ​โดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​, ผศ.ดร.ธวัชชัย​ สมอ​เนื้อ​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​แผน​งบประมาณ​ และ​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ให้การต้อนรับผู้แทนคณะสงฆ์นิกายต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนคณะรัฐบาลจีน และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ที่เดินทาง​มาเยือนมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ พร้อมกันนี้​ ได้เป็นเกียรติ​ในพิธี​ซ้อม​รับปริญญา​มหาบัณฑิต​และ​ดุษฎีบัณฑิต​ (ส่วนกลาง)​ บัณฑิต​วิทยาลัย​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ณ​ หอประชุม​ มวก.๔๘​ พรรษา​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

 

 

 

ภาพ​ : คณาจารย์​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ / เอ
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา