ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (MCU Congress 3)

วันที่​ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (MCU Congress 3) เพื่อติดตามการเตรียมงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยมี​ พระอุดม​สิทธิ​นายก, ผ​ศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร, ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วย หัวหน้าภาค​วิชา​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​ประชุม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ณ ห้อง B508-509​ ชั้น​ ๕ อาคารเรียนรวม โซน​ ​B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา