ภาควิชาสังคมวิทยาฯ ประชุมนิสิตเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันสังคมวิทยาฯ ครั้งที่ ๑

วันที่​ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓​ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร, อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ประชุมนิสิตเพื่อรับฟังความคิดเห็น และปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรม #สานสัมพันธ์วันสังคมวิทยาฯ ครั้งที่ ๑ ซึ่งจะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้​ เพื่อให้นิสิตและคณาจารย์ได้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมากขึ้นทั้งสองหลักสูตร ตามนโยบายของหัวหน้าภาควิชาฯ

 

 

ภาพ/ข่าว​ : FB​ -​ ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ มจร.