นิสิตหลักสูตร​ พธ.ม.​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ รุ่น​ ๑๒​ ศึกษา​ดูงาน ​ณ​ ทรู ดิจิทัล​ พาร์ค​ กทม.

วันที่​ ๑๘​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓​ พระปลัดระพิน​ พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.​ พระมหานิกร​ ฐานุตฺตโร, ดร.​ ผศ.ดร.ประเสริฐ​ ธิลาว​ และ​ อ.ดร.ประสิทธิ์​ พุทธ​ศาสน์​ศรัทธา​ นำนิสิตหลักสูตร​พุทธ​ศ​า​ส​ตร​มหาบัณฑิต​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ รุ่น​ ๑๒ ไปศึกษา​ดูงาน​ภายในประเทศ​ครั้งที่​ ๒ ประกอบรายวิชานวัตกรรม​ทางการจัดการเชิงพุทธ​ ณ​ ทรู ดิจิทัล​ พาร์ค​ กทม.