กจพ จัดโครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน​ ปีที่​ ๒​

นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ ชั้นปีที่​ ๑ – ๓​ ภาค​วิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ จัดโครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน​ ปีที่​ ๒​ ในระหว่างวันที่​ ๒๑​ -​ ๒๓​ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๓​ ณ วัดนายาว​ ตำบลเสาเดียว​ อำเภอ​หนองหงส์​ จังหวัดบุรีรัมย์​ โดยมี​วัตถุประสงค์​เพื่อจัดกิจกรรม​ บูรณะซ่อมแซม​ และพัฒนาวัดในชุมชน

กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ทำวัตรเย็น บำเพ็ญวิปัสสนากัมมัฏฐาน การทาสี บูรณะ ซ่อมแซม โบสถ์ และกำแพงวัด

ในการจัดกิจกรรมได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ สถานที่ อาหาร และการอำนวยความสะดวกต่างๆ จาก​ พระ​ครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ รองเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์ เจ้าอาวาส​วัด​นายาว​ พร้อมด้วย​ชาวบ้านวัดนายาวให้การต้อนรับเป็น​อย่างดี

 

ภาพ : สุกัญญา แจ้งนคร
ข่าว : เรวดี จรรยา