มจร แต่งตั้ง​ผู้​ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​นพดล​ ดีไทยสงค์

มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ ดร.​นพดล​ ดีไทยสงค์ อายุ​ ๔๐ ปี​ วุฒิ​การศึกษา​ พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ​), รป.ม.(นโยบายสาธารณะ​)​, พธ.ด.(รัฐประศาสน​ศา​ส​ตร​์)​ ตำแหน่ง​ อาจารย์​ เลขที่​ ๐๕๒๗๐๐๒ สังกัด​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรง​ตำแหน่ง​ ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์​ ในสาขาวิชา​รัฐประ​ศ​า​สน​ศาสตร

ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ ๓๑​ ตุลาคม​ ๒๕๖๑​ เป็นต้นไป