ผู้บริหารคณะสังคมฯ ร่วม​ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี มจร

วันที่​ ๒๙ ตุลาคม​ ๒๕๖๓​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ พร้อมด้วย​ พระเมธี​ธ​รร​มา​จารย์, รศ.ดร.​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​วางแผนและ​พัฒนา​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ และคณาจารย์​คณะสังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย​ ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี