ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ฯ​ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ​ ระดับปริญญาตรี​ (ส่วนกลาง)​

0
38
วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ หัวหน้า​ภาควิชา​เ​ศร​ษ​ฐ​ศาสตร์​ อาจารย์​สมศักดิ์​ สุกเพ็ง​ หัวหน้าภาควิชา​นิติศาสตร์​ ผศ.ดร.เดช​า​ กัปโก​ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ พร้อมด้วย​ พระมหาพิสุทธิ์​ สิทฺธิ​เมธี​ และ​นายนเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​ เจ้าหน้าที่​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ​ ระดับปริญญาตรี​ (ส่วนกลาง)​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ครั้ง​ที่​ ๑/๒๕๖๓​ โดยมี​ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ณ ห้องประชุม​มงคลสิทธาจารย์​ (รวย​ ปาสาทิโก) มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา